نمونه نُت فارسی معمولی

عکس نمونه نُت فارسی معمولی ( بدون زیر نویس متن شعروآکورد ) نت آسان الهه ناز از معین

نت فارسی الهه ناز

ورود به آرشیو نتهای فارسی معمولی