آموزش تصویری و گوشی ارگ

آموزش تصویری و گوشی ارگ

ارگ نوازی سریع و آسان با آسان نُت

آموزش آسان و سریع  آهنگهای ایرانی معروف و برجسته با روش تصویری و گوشی ارگ بصورت ویدئو با سرعت آهسته همراه با فایل صوتی با سر عت استاندارد و نت فارسی مربوط به هر آهنگ

نمایش یک نتیجه