آموزش تصویری آهنگ قاسم آبادی

تومان10,000

یادگیری آسان کیبورد بصورت تصویری

توضیحات

آموزش تصویری آهنگ قاسم آبادی

آموزش تصویری آسان آهنگ شمالی شاد

(آهنگ قاسم آبادی ) با ارگ (کیبورد)

محتوای بسته:

  1. ویدئو با سرعت خیلی آهسته
  2. فایل صوتی با سرعت استاندارد
  3. نُت فارسی مربوط به آهنگ

مخصوص یادگیری آسان و سریع ارگ و پیانو برای همه

در تمام سنین بدون داشتن سواد موسیقی

“هزینه کمتر و یادگیری بیشتر  با آسان نُت”