آموزش آکوردهای اصلی در ارگ و پیانو

تومان40,000

یادگیری آسان آکوردهای اصلی در ارگ و پیانو

توضیحات

آموزش سریع و آسان آکوردهای اصلی  مینور ها و ماژورها در ارگ و پیانو

بصورت عکس با مخفف های علامتهای آکوردها

یادگیری سریع آکوردها ی اصلی در 5 دقیقه

خرید بسته آکوردهای معکوس