نت فارسی آهنگهای یساری

تومان49,000

نوازندگی آسان با نتهای فارسی آسان نُت

توضیحات

نُت فارسی آهنگهای یساری

پکیج یادگیری آسان 5 آهنگ خاطره انگیز از جواد یساری با نُتهای فارسی آسان،

با زیر نویس متن شعر و آکورد ،تایپ شده ، دقیق و کامل

و زمانبندی شده همراه با فایل راهنما

نُت آهنگ مهراب با زیر نویس شعر و آکورد در دو صفحه

نُت آهنگ الهی الهی با زیر نویس شعر و آکورد در دو صفحه

نُت  آهنگ سپیده دم با زیر نویس شعر و آکورد در دو صفحه

نُت آهنتگ  سازمو بر دارم برم با زیر نویس شعر و آکورد در دو صفحه

نُت آهنگ صبر ایوب بدون زیر نویس شعر و آکورد در دو صفحه