راهنمای نام نُتهای فارسی روی کیبورد

راهنمای نام نُت ها روی ارگ و پیانو

نوازندگی آسان و یادگیری انواع آهنگها بدون سواد موسیقی با نُتهای فارسی دو ر می فا دقیق و کامل محصولات آسان نُت

برای یادگیری ارگ قبل از هر چیزی باید نام نُتها را روی کلاویها (شستی های ارگ ) و یا پیانو حفظ کنید

طبق تصویر بالا از روی شکل ظاهری کلاویه ها ( شستی ها ) نام آنها را حفظ کنید .

کل نتهای اصلی ارگ و پیانو فقط 7 عدد هستند. که از دو قسمت کلیدهای سیاه دوتایی و کلیدهای سیاه سه تایی با کلیدهای سفید زیر آنها تشکیل شده . و بقیه تکراری هستند ، برای حفظ کردن فعلا فقط برای هر قسمت ، کلیدهای سفید آنها را حفظ کنید و بعد از حفظ شدن می توانید براحتی با نتهای فارسی دقیق و کامل آسان نُت نوازندگی کنید و لذت ببرید . برای استفاده از نتهای فارسی اول آهنگ اصلی را در اینترنت سرچ کنید و گوش دهید ، و برای اجرا حدود وسط ارگ را در نظر بگیرید و به آسانی نوازندگی کنید . برای جزئیات و علامتها از راهنمای نتهای فارسی که سکوتها و کشش ها ، توضیحات دیزها و بمُل ها ، راهنمای نام نُت ها روی ارگ و غیره در آن توضیح داده شده و هنگام خرید ، همراه نُتها ارسال می شود . استفاده کنید .

خرید و دانلود نتهای فارسی دو ر می فا آسان و دقیق و بسته های آموزشی ارگ و پیانو جهت نوازندگی آسان