نت فارسی کی اشکاتو پاک میکنه

تومان15,000

یادگیری آسان آهنگهای ابی با کیبورد برای همه

توضیحات

نت فارسی آهنگ کی اشکاتو پاک میکنه ابی

نت فارسی آهنگ  کی اشکا تو پاک می کنه از ابی 

بصورت دو ر می فا دقیق و کامل و زمانبندی با زیر نویس متن شعر و آکورد

در گام آسان لا مینور نوشته شده

خرید بسته کامل نتهای فارسی ابی